Phong thủy

Phong thủy là gì?

Phong thủy tên tiếng Anh là Feng Shui, một lý thuyết nghiên cứu sâu sắc về ảnh hưởng trực tiếp của gió, không khí và nước đến phúc khí của con người, được người Trung Quốc tìm ra cách đây khoảng 4.000 năm. ở đó:

Gió là gió, là sự chuyển động bao quanh cuộc sống của con người.
Thủy là nước, tượng trưng cho địa thế, sức nước, nguồn nước.
Vì vậy, Phong thủy là sự tổng hòa các yếu tố tự nhiên xung quanh liên quan mật thiết đến sự may mắn, tốt lành trong cuộc sống của con người. Ngoài ra, người ta còn dựa vào Phong thủy để xác định, tìm kiếm và xây dựng những nơi ở đẹp để ở và buôn bán nhằm mang lại may mắn.

Không giống như những mê tín và tín ngưỡng khác, Phong thủy về cơ bản là một lý thuyết, một môn khoa học đã được nghiên cứu hàng nghìn năm. Phong thủy dựa trên sự dịch thuật và thuyết ngũ hành, âm dương, để tạo ra sự hài hòa trong cuộc sống con người và tự nhiên. Như vậy, đến đây các bạn đã hiểu đá phong thủy hay đá phong thủy là gì rồi phải không?

Back to top button